Nederlands

Opmerking: Room to Read doet er alles aan om de overheadkosten laag te houden. Daardoor kunnen we verzekeren dat onze fondsen terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn, bij onze programma's. Ons team is klein en alle communicatie verloopt in het Engels. Alle verbale en geschreven contacten tussen onze medewerkers en donoren of tussen onze medewerkers en vrijwilligers zijn in het Engels.

Missie

We werken samen met lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden om kwalitatief goede onderwijsmogelijkheden te kunnen aanbieden. Dit doen we door het oprichten van bibliotheken, het bouwen van scholen, het bieden van onderwijs aan meisjes en het inrichten van computerlokalen. Bovendien zorgen we voor het beschikbaar komen van kinderliteratuur in de lokale taal.We proberen vroeg in te grijpen in het leven van kinderen omdat we geloven dat onderwijs mensen in staat stelt de socio-economische levensomstandigheden voor hun familie, gemeenschap, land en toekomstige generaties te verbeteren. Alleen onderwijs biedt kansen om de cyclus van armoede kind voor kind te doorbreken.

Korte geschiedenis

John Wood, oprichter en CEO, heeft Room to Read opgericht na een trektocht door Nepal. Hij bezocht daar verschillende lokale scholen en was verbaasd over de warmte en het enthousiasme bij leerlingen en leraren en tegelijk geschokt door het enorme gebrek aan hulpmiddelen. Vastberaden om te helpen, zegde John zijn baan als senior executive bij Microsoft op en begon met het samenstellen van een mondiaal team dat de plattelandsdorpen moest helpen bij het totstandbrengen van een duurzaam onderwijssysteem.

 

Met de oprichting van Room to Read heeft John bewezen methoden uit het bedrijfsleven gecombineerd met zijn inspirerende visie om 10 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden toegang te geven tot onderwijs. Om zijn nieuwe benadering van non-profit management te realiseren, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Schaalbare, gemeten en duurzame resultaten

Lage overheadkosten om maximaal te kunnen investeren in de educatieve infrastructuur

Het koesteren van lokaal eigendom en duurzaamheid

Goede lokale medewerkers en samenwerkingsverbanden voor het opzetten van cutureel relevante programma's

 

Room to Read begon in 2000 samen te werken met plattelandsgemeenschappen in Nepal om scholen te bouwen en bibliotheken op te richten. Geografisch gezien groeide het bereik van de organisatie snel nadat bleek dat Vietnam (2001), Cambodja (2002) en India (2003) behoefte hadden aan hulp en er mogelijkheden waren die daadwerkelijk te bieden. De Aziatische Tsunami (december 2004) was een katalysator om het werkterrein uit te breiden naar Sri Lanka en kort daarna Laos. In 2006 zijn we op een tweede continent, Afrika, actief geworden met de introductie van Room to Read in Zuid-Afrika. Zambia volgde in 2007. In 2008 zijn we begonnen in Bangladesh.

 

Programma's

Room to Read heeft een allesomvattende aanpak ontwikkeld om kinderen in ontwikkelingslanden de kans te geven onderwijs te volgen, een geschenk waar ze hun leven lang plezier van hebben. Bij deze aanpak horen de volgende programma’s:

  • Schoolruimte - We bouwen scholen in samenwerking met de dorpsbesturen.
  • Leesruimte - We richten tweetalige bibliotheken op en vullen deze met gedoneerde Engelse boeken en boeken in de lokale taal, gekocht in het land zelf of uitgegeven in eigen beheer. We creëren een kleurrijke ruimte met posters, spelletjes, meubels en vloerbedekking.
  • Uitgaven in de lokale taal - We publiceren boeken van hoge kwaliteit met nieuwe verhalen van lokale schrijvers en illustratoren. Deze in de lokale taal geschreven boeken distribueren we via ons eigen netwerk.
  • Ruimte om te groeien, studiebeurzen voor meisjes - We bekostigen langjarige studiebeurzen voor meisjes die anders geen toegang zouden hebben tot onderwijs.

 

Om de kans op duurzaam succes te vergroten, stimuleert Room to Read betrokkenheid van de gemeenschap en het gezamenlijk investeren in het 'Challenge Grant'-model. De dorpen nemen vaak een significant deel van de totale kosten voor hun rekening door het beschikbaar stellen van ruimte, arbeid, materiaal en/of kleine geldbedragen. De 'Challenge Grants' zijn een belangrijke stimulans voor het opbouwen van een gemeenschap, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor een grote lokale betrokkenheid en maximale deskundige inbreng in onze programma's.

 

We huren lokale medewerkers in die persoonlijk betrokken zijn bij de educatieve voortuitgang van hun land en bevoegd zijn belangrijke beslissingen te nemen. Ze zijn bekend met de taal, de omstandigheden en de gebruiken, weten hoe de overheid werkt en begrijpen waaraan het onderwijs specifiek behoefte heeft. Ze werken hard om nieuwe oplossingen te creëren voor bestaande problemen.

 

De resultaten tot nu toe

Sinds de start van ons programma in 2000 heeft Room to Read de levens van meer dan 4,1 miljoen kinderen veranderd door:

  • 1,129 scholen te bouwen
  •  9,196bibliotheken op te richten
  • 433 nieuwe kinderboeken in lokale talen te publiceren. Het gaat om meer dan  7,4 miljoen boeken
  • meer dan 2,8 miljoen Engelstalige kinderboeken te doneren
  • 8,725 meerjarige studiebeurzen voor meisjes te bekostigen

Donaties

Wanneer u donateur wilt worden van Room to Read en wilt meehelpen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen in ontwikkelingslanden, kunt u onze donatiepagina bezoeken.

 

Als u vragen heeft over Room to Read, onze programma’s werken of het doen van een donatie, kunt u contact opnemen met het Europese kantoor vanRoom to Read:

 

Room to Read

7/8 Kendrick Mews
London
SW7 3HG
europe@roomtoread.org

+44 (0)207 581 9511

 

Meehelpen

Als u interesse heeft om als vrijwilliger aan de slag te gaan in uw gebied of geïnteresseerd bent in benefietbijeenkomsten bij u in de buurt, lees dan meer over uw lokale vrijwilligersdivisie in Amsterdam.

 


Over 50% of our funding comes from outside the United States

Invest in Room to Read